10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022

10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022
10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022

10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022

For 1st Molar MBT 0.022. MIM Monoblock Orthodontic Buccal Tube.

4Pcs/set, 20sets per box, 80Pcs in total.


10X Dental Buccal Tube 1st Molar Bondable Monoblock Non-Conv Single MBT 0.022